Hamerstuk sep/okt 2020

In deze maandelijkse rubriek doet Peter Gloudi, onze voorzitter, op persoonlijke titel een boekje open over het reilen en zeilen van onze coöperatie. Zo is iedereen op de hoogte van wat er speelt.

Oktober 2020…. Herfstweer. Met enkele lichtpuntjes. Zo hebben we eindelijk onze voorjaarsvergadering kunnen houden met de leden die via Zoom bij de ALV ingelogd waren. En maar liefst 2 Algemene Leden Vergaderingen achter elkaar. Zo konden we nieuwe bestuursleden officieel benoemen, de nieuwe statuten goedkeuren, de directeur van onze Holding accorderen en de jaarrekening en het jaaroverzicht 2019 eindelijk goedkeuren. We zijn op de goede weg. En we kunnen verder.

Balans opmaken

De coronapandemie zorgt voor enige vertraging in onze besluitvorming, want het bestuur ziet nu al weer een aantal punten die we graag aan onze leden willen voorleggen. Zaken die we officieel dienen te bekrachtigen, maar doordat we elkaar nauwelijks fysiek kunnen ontmoeten, moeten we naar nieuwe wegen zoeken. Ik denk zelf dat we half december weer een nieuwe zoom ALV moeten gaan houden met besluitvorming over wind, benoeming lid Coöperatieraad, formelere samenwerking met de Gemeente Weert en bestuurswisseling. Wat betreft de projecten gaan we kijken of we die niet via afzonderlijke digitale bijeenkomsten kunnen presenteren. Het wordt weer eens tijd om de balans op te maken.

Doe actief mee

Het bestuur is de afgelopen tijd druk in de weer geweest met de vorming van de holding (welke zaken worden daarin ondergebracht en welke niet), samenwerking met andere coöperaties en de gemeente Weert en met de toekomstvisie en uitvoering daarvan. Als het bestuur is uitgedacht, zullen de plannen met de leden gedeeld worden. Maar daarbij geldt ook: als leden nieuwe ideeën hebben om de energietransitie verder te helpen en daarmee onze coöperatie: maak het kenbaar! We hebben ze nodig. Denk na over de toekomst en doe actief mee.

Symposium

Vermeldenswaard is ook het symposium over onze energieopslag. Er waren veel bezoekers (dat kon toen nog), maar ook veel mensen die digitaal meekeken. We krijgen nu nog steeds complimenten over inhoud en organisatie. Een pluim voor onze leden die meehielpen maar met name onze dames Arjanne, Karin en Margert. Het symposium en eindverslag zijn nog te downloaden via onze website.

Windpark Weert

Wat betreft het Windpark Weert, zullen we in december de definitieve businesscase voorleggen die nodig is om financiering van de banken te krijgen plus een planning en de zaken die dan al geregeld zijn. Zo is duidelijk dat in januari de financial close zal worden gesloten waarna het bouwen kan beginnen.

Stap over op WeertEnergie | Om

Toch nog een oproep aan al onze leden. Want dat moet me van het hart. We leveren onze eigen opgewekte energie aan talloze inwoners/gezinnen van Weert. Dat is prima. Want zij zijn ook meteen lid van onze coöperatie en dragen zo hun steentje bij. Maar ik zie ook dat heel wat andere leden van ons nog niet overgestapt zijn naar WeertEnergie | Om. Eigenlijk kan dat niet. Dus vandaag nog naar de website en je opgeven. Dan kun je oprecht met trots aan je vrienden en buren vertellen dat je niet alleen duurzame energie opwekt, maar dat je die ook nog zelf gebruikt. Mooi toch? 

Nieuwe voorzitter

Wat onze organisatie betreft zijn we op schema. Het is voor mij dan ook tijd om echt in januari mijn voorzittershamer over te dragen. Volgende week zal bekend worden of het vernieuwde bestuur een voorzitter kiest of dat er opnieuw geworven moet worden. Maar voor mij is duidelijk dat onze coöperatie in goede handen is en zijn doelstellingen zal halen. In 2040 zal Weert energieneutraal zijn.

Beterschap

Deze korte, persoonlijke beschouwing zou niet compleet zijn als ik niet ook via deze weg Boy Kollee zou bedanken voor het vele werk dat hij tot nu toe heeft verzet voor onze digitale media, met name de website. Hij heeft besloten om zijn werk over te dragen aan een ander om gezondheidsredenen. Desalniettemin een lid dat onmisbaar is geweest in de voorbije jaren.

Ik zou zeggen tot de volgende Zoom ALV (datum wordt nog bekend gemaakt. 9 december vervalt). Dan kunnen we weer duurzame zaken doen. Hou het gezond.

Peter Gloudi

Image

Mijn WeertEnergie