Nieuwe bestuursleden WeertEnergie

Marcel Camp, Jeroen Goubet en Kees de Korver zijn in haar Algemene Ledenvergadering door de leden benoemd als nieuwe bestuursleden van WeertEnergie. Het bestuur is hiermee weer op volle sterkte.

Dit is ook nodig om deze burger energiecoöperatie verder te professionaliseren en een prominente rol in de energietransitie van de gemeente Weert te kunnen blijven spelen.

In dat kader hebben de leden ook ingestemd met het aanstellen van Hans de Jong als directeur van de Holding WeertEnergie b.v. Dit wordt de uitvoeringsorganisatie van deze energiecoöperatie. Hiertoe hebben de leden al in 2019 besloten.

Image

Mijn WeertEnergie