Hamerstuk - augustus 2020

Hamerstuk - augustus 2020

In deze maandelijkse rubriek doet Peter Gloudi, onze voorzitter, op persoonlijke titel een boekje open over het reilen en zeilen van onze coöperatie. Zo is iedereen op de hoogte van wat er speelt.

Augustus 2020…. De vakantie goed doorgekomen? Ook zo genoten van het mooie weer? O.k. Het was te warm om veel te doen, maar we kunnen niet zeggen dat we geen zon hebben gehad. En iedereen die zonnepanelen heeft – onze coöperatie dus ook – moet erkennen dat de energieopbrengsten boven verwachting zijn. Of het ook veel meer financiën oplevert, moeten we zien als we het jaar hebben afgesloten.

Ontwikkeling coöperatie

Wie deze stukjes van me een beetje volgt ziet een gestage ontwikkeling binnen onze coöperatie. Zo begint de Holding te lopen, worden er weer nieuwe plannen gemaakt voor zonneparken en zonnedaken en komt er meer body (of moet ik bodies zeggen) in het algemeen bestuur.

ALV

Wat zorgelijk blijft is het houden van een Algemene Leden Vergadering. We menen als bestuur nu een oplossing te hebben gevonden die juridisch juist is. We moeten iedereen persoonlijk laten inschrijven voor de vergadering van 30 september a.s. (gepland). We krijgen dan een overzicht van het aantal leden dat komt en zo kunnen we de ruimte bepalen waarin we vergaderen. Als dit niet lukt moeten we een digitale vergadering houden. Uit antwoorden van onze jurist blijkt dit niet zo gemakkelijk en moeten we een gespecialiseerd extern bedrijf inschakelen. En dat kost. Maar het ziet ernaar uit dat we op deze manier eind september eindelijk onze tweede ALV kunnen houden. Belangrijkste items zijn de nieuwe statuten (in maart al eens besproken), jaarrekening 2019 en het voorstellen van nieuwe bestuursleden en directeur Holding. Daarnaast natuurlijk ook aandacht voor de nieuwe projecten en de voortgang van andere activiteiten.

Windpark

Zag het er vorige maand nog naar uit dat het Windpark Weert al in september volgend jaar stroom zou opleveren, nu – nu de feiten steeds meer op tafel komen te liggen – zal dat toch een aantal maanden later zijn. Dit was dus duidelijk een geval van te vroeg gejuicht. Van mijn kant dan.

Zonneweides 2.0

Wel zijn we druk doende met het maken van plannen om experimentele zonneparken aan te leggen. Inmiddels zijn de eerste gesprekken met een aantal grondeigenaren gevoerd. Ik ben benieuwd hoe die experimenten voor met name dubbel ruimtegebruik van gronden eruit komen te zien. We nemen hierin als WeertEnergie weer het voortouw.

Ook zal dit jaar het project Nering Bögel in samenwerking met de gemeente worden afgerond. Hierbij hebben we zonnepanelen gelegd op de daken van het bedrijf. Een dak is bedoeld om inwoners van Weert die wat krap bij kas zitten, de mogelijkheid te bieden zonnestroom aan te schaffen uit hun stad tegen een verlaagd tarief.

Coöperatieraad

Ook voor onze raad van toezicht de Coöperatieraad zoeken we met name mensen die een kei zijn op hun vakgebied en het overzicht kunnen hebben op onze, zich ontwikkelende organisatie. Mensen die als ondernemer, jurist, financieel expert, bestuurder, adviseur of technicus werken en die een paar uur per jaar mee willen kijken naar het werk van ons bestuur. Zodat we altijd een sparringpartner hebben die van wanten weet. Meld je aan. Het is veelzijdig werk en het geeft voldoening om zeker te weten dat je een bijdrage levert aan de energietransitie waardoor een schonere toekomst mogelijk wordt.

Warm Wonen in Weert

Warm Wonen in Weert, onze besparingstak samen met de gemeente en Wonen Limburg gaat officieel van start met een aantal informatiebijeenkomsten in het stadhuis op 21, 22 en 30 september en 1 oktober. Alle inwoners van Weert krijgen van de gemeente een uitnodiging.

Waardering

Tot zover een korte, persoonlijke samenvatting wat er de afgelopen maand allemaal gebeurd is. En natuurlijk is er veel meer gebeurd, maar ik kan hier niet alles uit de doeken doen. Maar ik kan wel mijn waardering uitspreken voor alle leden die zich bovenmate inzetten om deze coöperatie tot een succes te maken. Of ze nou in het kennisplatform zitten, werkzaam zijn bij ondersteuning, als bestuursleden of coöperatieraad optreden of als projectleider een vergoeding krijgen. Ze verdienen allemaal een pluim. Maar zij kunnen dit niet doen zonder de steun van u allen als lid van WeertEnergie.

Hou het gezond en op naar een energieneutrale toekomst.

Peter Gloudi

Image

Mijn WeertEnergie