Hamerstuk - juli 2020

Juli 2020 ...  En we opereren binnen het ‘nieuwe normaal’.  Aan de ene kant vreemd, omdat veel zaken weer kunnen zoals fysieke bestuursvergaderingen, maar je toch voortdurend rekening moet houden met de afstand tot elkaar en andere zaken die we als organisatie nog niet kunnen, zoals het houden van een fysieke Algemene LedenVergadering. Als bestuur missen we die node, want we varen nu min of meer blind of althans met een koers die in maart is uitgezet. We zijn daarom druk in de weer om een goede locatie te vinden waar zo’n 80 leden bij elkaar kunnen komen, rekening houdend met die 1,5 meter afstand. Als iemand een goede suggestie heeft, horen we het graag! In de tussentijd zullen we zo bij vlagen wat documenten en veranderingen toesturen, zodat eenieder zich al kan inlezen. Zo hebben we een video-opname gemaakt van de presentatie van het kennisplatform.

Directeur Holding

Ook wil het bestuur Hans de Jong voordragen als nieuwe directeur van onze holding. En ook hij stelt zich alvast per video voor. Totdat de ALV hiermee akkoord is gegaan, zijn we wel al op proefbasis met hem begonnen op inhuur basis. Dan kunnen we in ieder geval vooruit. Er is veel werk aan de winkel.

Windpark

Maar het beste nieuws komt toch van het Windpark Weert. Zag het er in maart nog naar uit dat we pas begin 2022 met de productie zouden kunnen starten, inmiddels is bekend dat dit al in september volgend jaar zal gebeuren. Gewoon mazzel! De turbine waar onze keus op is gevallen is dezelfde als in Leudal en Peel en Maas. Het bedrijf heeft ook onverwacht productieruimte gekregen door het niet doorgaan van een order, waardoor wij naar voren geschoven konden worden. Dat betekende ook dat we uit onze winterslaap moesten komen en snel aan de slag om allerlei constructiezaken nu te regelen. Maar ook de financiële basis. 

Financial close

Vandaar dat we ook meteen aan de slag zijn gegaan om de toegezegde certificaten ook daadwerkelijk te innen. En ik ben er trots op dat bijna iedereen meteen gereageerd heeft, waardoor we nu klaar zijn om de financial close te laten plaatsvinden. Wanneer, is nog niet bekend, maar zeker de komende maanden. Ook kunnen we op deze manier onze leden die risicovol hebben geïnvesteerd hun bedrag terugbetalen. Dank voor het nemen van het risico en het vertrouwen dat jullie in ons als bestuur hebben gesteld. Ik hoop dat het vrijgekomen geld goed besteed wordt. Natuurlijk het liefst weer als certificaten maar dat terzijde. Natuurlijk past hier ook een applausje voor onze penningmeester – bij gebrek aan onze fysieke ALV – die alles in het werk stelt om deze financiële klus te klaren, naast zijn andere taken.

Voorzitterschap

Bestuurlijk maak ik me echter nog steeds grote zorgen.  Ik heb dan ook binnen het bestuur te kennen gegeven dat ik echt per 31 december a.s. mijn functie  als voorzitter neerleg. De Algemene LedenVergadering van december zal mijn laatste vergadering zijn die ik voorzit. Misschien jammer, maar het is niet anders. Dat betekent echter wel dat iemand het stokje zal moeten overnemen. Dus hierbij nogmaals mijn dringende oproep om iemand (lid of geen lid) aan te dragen die deze prachtige coöperatie verder kan leiden naar een volwassen stadium waarin plek is voor allerlei duurzame energie initiatieven en richting kan geven aan het samen  vormgeven van de energietransitie in Weert. Het is een uitdagende baan, waarbij geen specifieke technische kennis wordt vereist, maar wel energie om dingen in samenspraak voor elkaar te krijgen. Lokaal, regionaal en landelijk, maar met de nadruk op lokaal voor en met inwoners van Weert. Misschien wel een dwarsdenker, maar ook wel een doorzetter. Er moet toch wel iemand binnen de 350 leden te vinden zijn of kennissen van hen, die hiervoor geschikt is? Denk er eens over na.

Raad van Toezicht

Ook voor onze raad van toezicht de Coöperatieraad zoeken we met name mensen die een kei zijn op hun vakgebied en het overzicht kunnen hebben op onze, zich ontwikkelende organisatie. Mensen die als ondernemer, jurist, financieel expert, bestuurder, adviseur of technicus werken en die een paar uur per jaar mee willen kijken naar het werk van ons bestuur. Zodat we altijd een sparringpartner hebben die van wanten weet. Meldt je aan. Het is veelzijdig werk en het geeft voldoening om zeker te weten dat je een bijdrage levert aan de energietransitie waardoor een schonere toekomst mogelijk wordt.

Postcoderoos

En tot slot onze zonprojecten en de postcoderoos. Inmiddels liggen onze zonnepanelen al op het dak van de firma Wijen in Laar. Dat dak was ook bedoeld om in te zetten als een van onze postcoderegelingen. Maar dat is helaas niet gelukt. De postcoderoosregeling verandert nogal en wordt  - simpel gezegd en een beetje gechargeerd – niet meer dan een verkapte subsidieregeling. In de nieuwe regeling krijgen immers de coöperaties van deelnemers het ‘belastinggeld’ toeberekend en mogen zij bepalen wat eenieder krijgt. Daarnaast hadden we ook te weinig deelnemers voor het dak van Laar in het ‘oude’ systeem. Of een te groot dak, hoe je het bekijkt. Maar duidelijk is dat de PCR niet zo rendabel is als het gebruik maken van certificaten. We hebben als bestuur dan ook besloten nu geen nieuwe energie in deze regeling te stoppen. We hebben de deelnemende leden hiervan op de hoogte gesteld en hen een afzonderlijke regeling voorgesteld waardoor ze in ieder geval verzekerd zijn van de financiële voordelen van de oude regeling. Als bestuur hebben we dit dus niet voor elkaar kunnen krijgen.

Zonproject Nering Bögel

Het andere zonproject Nering Bögel, krijgt wel vorm en inhoud. Binnen dit project willen we in samenwerking met de gemeente, het bedrijf en onze energieleverancier WeertEnergieǁOM inwoners met een smalle beurs de mogelijkheid geven om via hun energierekening toch te investeren in duurzame energie en daar ook rendementen uit te krijgen. Wederom een vrij uniek project om de energietransitie voor iedereen toegankelijk te maken.

Kortom, er is veel gebeurd en er staat veel op stapel. Ik zou er uren over kunnen praten. Maar jullie merken vanzelf wat er allemaal staat te gebeuren. In september zal Wam Wonen Weert echt van start gaan en kunnen we op weer meer positieve publiciteit rekenen. Het ledenaantal groeit gestaag (nu me ongeveer 360 leden). Ik hoop iedereen zo spoedig mogelijk te zien om mijn waardering te kunnen uitspreken over het feit dat jullie zo’n belangrijke bijdrage aan de energietransitie leveren. Het gebeurt toch mooi met ons in Weert.

Peter Gloudi

Image

Mijn WeertEnergie