Waterstofgas optie voor aardgasloze verwarming en transport

Waterstofgas als optie voor verwarming en transport

Waar denk je aan bij de naam Future Energy Lab? Future Energy Lab is een toekomstige proeftuin die zich helemaal gaat richten op groene, dus duurzaam gemaakte, waterstofgas. Het is een initiatief van Metalot, een verzamelplek van open innovatie in volledig circulair gebruik van metalen en energie in de gemeente Cranendonck. Partners in het initiatief zijn onder andere: Metalot, TU Eindhoven (EIRES), MTT, IV Industrie en WeertEnergie. De deelname van WeertEnergie gaat overigens pas door als er voldoende financiering en cofinanciering is geregeld (onder andere met een aanvraag bij RVO).


Opslag duurzame energie

Hoe maak je groen waterstofgas? Hoe sla je het op? Hoe vervoer je het? Welke toepassingen zijn er op korte termijn? Allemaal vragen waar ‘Future Energy Lab’ antwoorden op wil vinden. Volgens kartrekker Peter Ramaekers kan groen waterstofgas een optie zijn voor aardgasloze verwarming (ook bij bedrijven), en voor transport. “We moeten alle zeilen bijzetten om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen. Uit berekeningen blijkt dat er voor de Nederlandse behoefte na vijftig jaar nog steeds niet voldoende duurzame energie wordt opgewekt uit zonne- en windenergie. Ook al zetten we de hele Noordzee vol met grote windmolens, of het hele buitengebied van Weert met zonnepanelen, dan nog blijft de vraag hoe slaan we die duurzame energie op? Immers het waait niet altijd hard genoeg en de zon schijnt ook niet altijd. Hoe kom je dan zonder aardgas de winter door? Opslag van groene energie is daarom de grote uitdaging de komende tijd. Waterstofgas kan daar een belangrijke rol inspelen. Het is milieuvriendelijker dan opslag in batterijen en lijkt een hogere leveringsefficiency mogelijk te maken. Daarbij maakt het verzwaring van het elektriciteitsnet niet nodig, en kan voor transport het bestaande aardgasnet in principe worden gebruikt”


Waterstof initiatieven

Op dit moment zijn er in Nederland meerdere projecten en plannen rond waterstof. Zo hebben Shell, Gasunie en Groningen (Seaports) plannen om in de Eemshaven in Groningen de grootste groene waterstoffabriek van Europa te bouwen. In de provincie Drenthe wordt nagedacht over grootschalige opslag van waterstofgas onder de grond. En de TU Delft doet met onder andere Enexis onderzoek naar de waterstofdistributie via het bestaande aardgasnet. Ook in Weert wordt er gedacht over waterstof. 

WeertEnergie


Peter Ramaekers is chemicus en volgt al geruime tijd de ontwikkelingen rond waterstof. Hij publiceert er regelmatig artikelen over. Peter werd door de Metalot en TU Eindhoven benaderd met de vraag of WeertEnergie in het project wil participeren. Het project ‘Future Energy Lab’ bestaat uit onderzoeken en testen. Kennis opdoen en toepassingen ervan mogelijk maken. Onder leiding van Metalot zijn er allerlei werkpakketten. WeertEnergie is straks een van de uitvoerenden. Enerzijds levert onze coöperatie de groene stroom van het zonnepark Altweerterheide en straks het Windpark Weert via Om | nieuwe energie aan het project. Anderzijds doet WeertEnergie kennis op over het toepassen van waterstofgas bij onder andere het verwarmen van huizen. “In de regio is een te kort aan kennis op het gebied van waterstof. WeertEnergie zit dicht op de markt en kan een belangrijke ambassadeursrol spelen bij de toepassingen ervan.” 


Brandstofcel

De brandstofcel, niet groter dan een accu, wordt gebruikt om van waterstofgas en zuurstof uit de lucht weer elektriciteit te maken. “Het zou mooi zijn als we waterstofgas zo dicht mogelijk bij de brandstofcel kunnen opslaan. Dat vraagt om veilige opslagmogelijkheden.” Waterstofgas is een reukloos gas en onschadelijk voor de volksgezondheid. Het is een licht gas dat snel omhoog stijgt in tegenstelling tot aardgas dat zwaar is en blijft hangen (en daarom explosiegevoelig). Ter verduidelijking noemt Peter de Zeppelin. “Ouderen kunnen zich dat vast nog herinneren. Een sigaarvormig luchtschip dat in de lucht bleef hangen doordat het gevuld was met licht gas. Vroeger gebruikte men daar waterstofgas voor. Nu het veel duurdere heliumgas, dat onbrandbaar is.” 


Positief

In de vorige nieuwsbrief stond een oproep om als vrijwilliger mee te helpen met het waterstofgasproject Future Energy Lab. Peter Ramaekers was blij verrast door een drietal aanmeldingen van leden met technische achtergrond. Op dit moment is Metalot bezig met het regelen van een pand op het bedrijventerrein Airpark Brabant in Budel. “Aan het einde van 2020 weten we of de aangevraagde subsidie bij RVO wordt toegekend en of we definitief van start kunnen gaan.”

Image

Mijn WeertEnergie