Hamerstuk - mei 2020

Hamerstuk - mei 2020

In deze maandelijkse rubriek doet Peter Gloudi, onze voorzitter, op persoonlijke titel een boekje open over het reilen en zeilen van onze coöperatie. Zo wordt iedereen op de hoogte gehouden van wat er speelt.

April 2020… de eerste keer dat het bestuur via laptops en pc’s met elkaar vergaderde samen met de leden van de Coöperatieraad. Dit om zaken efficiënter aan te pakken. Een ervaring op zich. Je kunt als voorzitter de leden niet meer recht in de ogen aankijken. Nee, je ziet alle leden op het scherm in hun eigen omgeving. En dan nog alleen hun gezichten. Toch lukt het om een volle agenda (veel punten zijn blijven liggen) af te handelen in 2 vergaderingen. Het geeft je in ieder geval het gevoel dat we nog steeds aan de slag zijn, alhoewel ook veel zaken op een laag pitje staan. Niet omdat wij niet zouden willen maar omdat alles trager gaat. Met de gemeente kun je ook geen lijfelijke vergaderingen houden. Dus alles per mail. En dan stuur je een verzoek, vergeet je weer punten toe te voegen.

Visie en koers

Maar goed. We moeten ons voorbereiden op de toekomst en dat doen we. De bestuursleden buigen zich de komende twee maanden over een visie en een koers om de coöperatie meer slagkracht te geven. Waar moeten we als collectief naartoe? Wat willen we over – pak hem beet – 10 jaar bereikt hebben in Weert. We zullen met voorstellen voor alle leden komen. Het ledenaantal stijgt overigens nog steeds. Inmiddels 350! Ook maken we afspraken over de aandachtsgebieden van de verschillende bestuursleden. We verfijnen nu de statuten en het huishoudelijk reglement en we nemen besluiten over nieuwe zonnepanelen.

Windpark

Wat wind betreft gaat het niet van een leien dakje. Weer een vertraging in verband met levertijden. Het is nu de verwachting dat de turbines pas draaien begin 2022. Er komt toch meer bij kijken dan we eerst hadden gedacht. Wat betreft de financial close (tijd waarop we als coöperatie onze geldelijke bijdrage moeten leveren) staat nu op 3e of 4e kwart 2021. Het is niet anders.

Directeur Holding WeertEnergie

Wat betreft de professionalisering gaan we ook slagen maken. De externe en interne kandidaten voor de functie van directeur Holding zijn allemaal door de benoemingsadviescommissie beoordeeld en een aantal heeft ook een interview gehad. Daaruit zijn twee kandidaten naar voren gekomen die zouden passen. Een daarvan heeft de voorkeur van de commissie. Het dagelijks bestuur (als raad van toezicht van de holding b.v.) moet hier zijn mening nog over geven en een kandidaat voorleggen aan de Coöperatieraad. Als die positief is, dan kan de nieuwe directeur aan de leden worden voorgesteld. Misschien kan die dan al in de tweede helft van dit jaar beginnen. Zou mooi zijn.

Vacante functie van voorzitter

Mijn eigen functie als voorzitter moet wel nog vervuld worden en daar is haast bij. Ik wil immers uiterlijk in mei volgend jaar stoppen. En het is raadzaam om een jaar of driekwart jaar mee te lopen, zodat je zeker weet of een dergelijke functie je past. Het is een zeer uitdagende functie waarbij je zeker weet dat je iets betekent voor de inwoners van Weert op het gebied van duurzame energie. Er liggen behoorlijk wat uitdagingen te wachten.

Onafhankelijk zijn

De huidige crisis heeft maar weer eens bevestigd dat als je te veel afhankelijk bent van externe leveranciers, je wel eens bedrogen uit kunt komen. Dus alles is er voor te zeggen om als gemeente of regio nog meer onafhankelijk te worden om ervoor te zorgen dat de eigen inwoners altijd de beschikking hebben over eigen duurzaam opgewekte energie. Dat is in ieder geval voor mij persoonlijk zo klaar als een klontje. We werken daar met alle leden aan.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Wat betreft de juridische zaken die afgerond moeten zijn voor begin juni, zoals jaarrekening en jaarverslag, heeft de overheid ons inmiddels wat lucht gegeven door de invoering van een tijdelijke wet. We mogen die termijn verlengen met vier maanden. Dat betekent dat we geen digitale vergadering van de ALV hoeven te houden, maar de voorjaarsvergadering ook naar augustus kunnen verplaatsen. U hoort natuurlijk tijdig wanneer die datum zal zijn. Hou afstand en blijf gezond!

Peter Gloudi

Image

Mijn WeertEnergie